Nhiều đơn vị, địa phương được xếp hạng tốt trong ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 10/01/2020 | 01:29 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 52 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019

Việc xếp loại nêu trên thực hiện theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 5.9.2018 của UBND tỉnh về quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Nội dung đánh giá dựa vào 5 tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật CNTT và an toàn thông tin; ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; nguồn nhân lực CNTT; môi trường tổ chức và chính sách.

File đính kèm: Quyết định số 52 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  289

Tin đã đưa
Xem theo ngày :