Ngành Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thứ hai, ngày 13/01/2020 | 03:57 PM (GMT +7)
Chiều ngày 13/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Cao Thanh Hải – Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ đã được tập trung triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện xuyên suốt và đạt những kết quả quan trọng theo đúng mục tiêu đề ra. 

Theo đó, năm 2019 HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ, trong đó, có 01 Nghị quyết, 04 quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai sắp xếp, kiện toàn 25 tổ chức hành chính bên trong; đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn, giảm 81 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó giảm 38 đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở, ngành và 43 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện. Toàn tỉnh thực hiện tinh giản biên chế 567 người, nâng tổng số người được giải quyết tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay lên 2208; đã hoàn thành việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm 111 đơn vị sự nghiệp công lập. Giai đoạn 2018 – 2021, toàn tỉnh đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn 48 tổ chức Hội; sắp xếp, kiện toàn từ 20 Quỹ tài chính nhà nước, Quỹ xã hội, từ thiện (cấp tỉnh) còn lại 12 Quỹ; sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố đã giảm được 479 thôn, tổ dân phố;...

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, địa phương được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và đúng quy trình, từng bước đi vào nề nếp. Trong năm, UBND tỉnh đã quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 22 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 19cán bộ thuộc diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý. 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn về xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019; quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển đối với 122 viên chức ngành y tế; tổ chức xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với 47trường hợp, xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức huyện đối với 09 trường hợp; ban hành Kế hoạch về việc xét tuyển vào công chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 (21 chỉ tiêu).

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 06 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, trong đó lấy “yếu tố con người” với ý thức đổi mới, xác định phục vụ cá nhân, doanh nghiệp là mục tiêu cần hướng đến và chủ động đề ra sáng kiến, giải pháp để góp phần thực hiện cải cách hành chính là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp, uỷ quyền và nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong công tác nội vụ thời gian qua, đồng thời tập trung góp ý vào các giải pháp trọng tâm để triển khai công tác Nội vụ tốt hơn trong thời gian đến.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  236

Tin đã đưa
Xem theo ngày :