Tăng cường tuyên truyền tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển cây Sâm Ngọc Linh
Thứ 5, ngày 16/01/2020 | 09:29 AM (GMT +7)
Ngày 11/10, Ủy ban dân tộc Trung ương có Báo cáo số 143/BC-UBDT kèm theo Khung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ảnh minh hoạ. 

Trong đó có Tiểu dự án Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu quý phù hợp vùng đồng bào DTTS và miền núi; với mục tiêu: “Phát triển các cơ sở sản xuất giống gốc, giống thương phẩm đối với sâm Ngọc Linh, đáp ứng nhu cầu phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh tập trung. Hình thành ít nhất 10 cơ sở sản xuất giống sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý khác trên địa bàn các tỉnh vù ng đồng bào DTTD và miền núi khác; đầu tư phát triển thí điểm 10 vùng nuôi trồng tập trung sâm Ngọc Linh,...”.

Dự kiến trong thời gian đến, nhu cầu về nguồn cây giống sâm Ngọc Linh để đáp ứng cho việc triển khai thực hiện Tiểu dự án trên là rất lớn, việc tạo giống cây sâm Ngọc Linh sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Do đó, các cấp, ngành, các xã cần tổ chức tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân bảo tồn, phát triển, tạo nguồn cây giống sâm Ngọc Linh, đặc biệt là những cây giống có chất lượng cao; đầu tư cơ sở vật chất để hình thành các vườn ươm quy mô và chất lượng để sản xuất cây giống sâm Ngọc Linh; từng bước xây dựng huyện Nam Trà My trở thành trung tâm sản xuất và cung ứng giống sâm Ngọc Linh của quốc gia.

Theo kinh nghiệm bán sâm của người Hàn Quốc, việc áp dụng đơn vị tính bằng củ sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn (giá thành xác định dựa trên tiêu chí đánh giá chất lượng, năm tuổi của củ sâm). Do vậy, để đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là cho người trồng Sâm Ngọc Linh, các ngành, các xã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người trồng Sâm Ngọc Linh cách thức bán, xác định giá sâm Ngọc Linh theo đơn vị củ.

Phương Thuận

Lượt xem:  212

Tin đã đưa
Xem theo ngày :