Hơn 44 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vay vốn chính sách
Thứ 5, ngày 16/01/2020 | 02:54 PM (GMT +7)
Chiều ngày 16/1, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng- Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt hơn 4,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 384 tỷ đồng so với năm 2018. Tổng doanh số cho vay đạt hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, với 44.079 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số cho vay chủ yếu tập trung vào các chương trình Hộ mới thoát nghèo, hộ SXKD VKK, NS&VSMT, cho vay hỗ trợ việc làm.

Đến 31/12/2019, tổng dư nợ đạt hơn 4,6 nghìn tỷ đồng, với 131.150 hộ đang vay vốn. Hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ ủy thác 99,9% tổng dư nợ.

Theo đánh giá của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, năm 2019 mặc dù còn nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất lợi, dịch tả lợn Châu Phi trên diện rộng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ người lao động, chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nguồn vốn và dư nợ tăng trưởng cao (gần 400 tỷ đồng, tốc độ tăng 9,3%).

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH tiếp tục được đầu tư đúng đối tượng và có hiệu quả. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,57% xuống 6,06%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,32% xuống còn 2,58%; tạo việc làm cho hơn 6.000 lao động, có 138 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; giúp 1.209 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 21.440 công trình nước sạch vệ sinh; xây dựng 305 ngôi nhà ở cho hộ nghèo theo QĐ33/2015/QĐ-TTg và QĐ 48/2014/QĐ-TTg ; 256 ngôi nhà xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP….  

Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, đặc biệt là chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, anh ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban đại diện NHCSXH tỉnh thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, trong đó chỉ đạo Ban đại diện các cấp bám sát nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 của tỉnh và kế hoạch tín dụng năm 2020 của ngành giao, làm tốt công tác tham mưu cho HĐND, UBND các cấp bổ sung vốn sang NHCSXH; phát huy thế mạnh mạng lưới tổ chức để tăng cường huy động vốn trong dân cư bằng nhiều hình thức, để chủ động thực hiện tốt việc đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho các đối tượng thụ hưởng; nâng cao chất lượng giao dịch xã nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân; đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững chất lượng tín dụng một cách ổn định, bền vững. Ưu tiên nguồn vốn cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, các đơn vị có mức dư nợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc, các huyện nghèo, xã nghèo, khu vực miền núi, các xã đang trong thời gian xây dựng nông thôn mới…, ưu tiên đối với cho vay chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết 13/NQ-HĐND, chính sách xuất khẩu lao động theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  127

Tin đã đưa
Xem theo ngày :