Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra
Thứ 4, ngày 05/02/2020 | 04:25 PM (GMT +7)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành công văn số 1108 –CV/BTGTU ngày 3/2/2020 về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corana gây ra.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. Bên cạnh đó cần tập trung trọng yếu vào tuyên truyền phổ biến làm cho cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh , đây cũng là nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thông chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế- xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên thông tin, đăng tải về tình hình dịch bệnh của cả nước, cũng như trên địa bàn tỉnh để các tầng lớp nhân dân kịp thời năm bắt, theo dõi và thông tin về các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, cần bám sát nội dung Công văn số 2526-CV/TU ngày 30/1/2020 của Tỉnh ủy để thực hiện tốt. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành chuyên môn theo dõi, phát hiện tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải, đưa thông tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội.

Phương Thuận

Lượt xem:  85

Tin đã đưa
Xem theo ngày :