Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Corona
Thứ 5, ngày 06/02/2020 | 08:52 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 26 ủy viên, do đồng chí Lê Trí Thanh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng ban thường trực; đồng chí Nguyễn Văn Hai- Giám đốc Sở Y tế là Phó Trưởng ban.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo gồm: Xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (nCoV) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ban về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Sở Y tế trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách tỉnh bảo đảm, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước. 4. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của Sở Y tế để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, có trách nhiệm chỉ đạo công tác chuyên môn trong phòng, chống dịch, tham mưu kế hoạch phòng, chống dịch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Căn cứ Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện để chủ động triển khai các biện pháp, phòng chống dịch trên địa bàn.

TH

Lượt xem:  112

Tin đã đưa
Xem theo ngày :