Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định 09 của Chính phủ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 07/02/2020 | 02:29 PM (GMT +7)
Sáng 7/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 09 năm 2019 của Chính phủ, Quyết định số 28 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, và Quyết định số 274 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Dự ở điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Quang cảnh Hội nghị. 

Theo báo cáo, tính đến ngày 4/2/2020 có gần 1,25 triệu văn bản gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia, 100% các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia; 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG, tính đến ngày 5/2/2020 các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về Triển khai quy định về gửi nhận văn bản điện tử;xây dựng Cổng Dịch vụ công;thực hiện chế độ báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính với một số kết qủa đạt được:

Đối với gửi/nhận văn bản,triển khai kết nối liên thông theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTgngày 12/7/2018 của Thủ tướng CP, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay,phần mềm và giải pháp kỹ thuật đã đảm bảo liên thông kết nối đến 4 cấp (Phần mềm Q-Office). Hệ thống Qoffice của tỉnh đã kết nối thông suốt với trục quốc gia, Trục liên thông văn bản Chính phủ, đáp ứng đầy đủ các tính năng về nghiệp vụ gửi nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng CP.

Triển khai Đề án xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia tại Quyết định 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành kết nối và tích hợp dữ liệu đúng quy định và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông:Thiết lập, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử được liên thông đến 3 cấp: tỉnh, huyện, xã phục vụ gửi nhận hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo cơ sở để giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính;Hoàn thành việc rà soát cơ sở dữ liệu quốc gia trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa chỉ mới; kết nối tích hợp và đăng nhập SSO (đăng nhập 1 lần) thành công với Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận và xử lý đầy đủ các phản ánh, kiến nghị (PAKN) trên hệ thống mới do Văn phòng Chính phủ quản lý.

Đối với nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ: Về cơ sở pháp lý,UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 về Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh đang thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị định về nhiệm vụ này; Nhiệm vụ xây dựng phần mềm kết nối Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ công tác theo Nghị định số 09/NĐ-CP, UBND tỉnh đang khẩn trương và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo và lộ trình triển khai của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ .

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Trung tâm báo cáo quốc gia sẽ được khai trương vào ngày 12/3/2020. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thành liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành các cấp, bảo đảm 100% văn bản điện tử gửi, nhận 4 cấp chính quyền, 80% các vụ, cục và tương đương xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tỷ lệ này là 60% đối với các sở, ngành thuộc tỉnh, 30% đối với các phòng, ban cấp huyện…; tiếp tục triển khai kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG; rà soát các chế độ báo cáo hiện nay, kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để tiếp tục thực hiện việc chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Đồng thời xem xét đầu tư hạ tầng, thực hiện tốt công tác chuẩn hóa số liệu, dữ liệu báo cáo, nghiêm túc quán triệt các nghị định, hướng dẫn của Chính phủ tạo ra sự thống nhất chung; tăng cường tổ chức tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến hướng tới Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

Phương Thuận

Lượt xem:  154

Tin đã đưa
Xem theo ngày :