Kết quả kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục theo Nghị định số 140

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 07/02/2020 | 02:56 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có Thông báo số 28/TB-UBND ngày 5/2//2020 về kết quả kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục theo Nghị định số 140/2017/NĐ- CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ.

Qua đó, căn cứ vào Nghị định số 03/NĐHN-BNV ngày 21/2/2019 của Bộ Nội Vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Thông tư số 03/2019-TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 5595/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ.

Kết quả đính kèm

Phương Thuận

Lượt xem:  816

Tin đã đưa
Xem theo ngày :