Tăng cường quản lý, theo dõi thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 10/02/2020 | 10:22 AM (GMT +7)
Để chủ động tổ chức kiểm soát thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UTND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các văn bản hướng dẫn của ngành chức năng cần thông tin kịp thời, chính xác, thẩm định nội dung trước khi đăng tải thông tin.


Đồng thời, đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh kịp thời đăng tải, cập nhật thông tin của Tộ Y tế, Bộ chủ quản trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Tuyên truyền, quán triệt trong CBCC và người lao động, vận động gia đình và nhân dân tự phòng, chống với các biện pháp ngăn ngừa, phòng bệnh, đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin không chính thống trên mạng xã hội. Không được bình luận, chia sẻ thông tin bất lợi.

Đề nghị  UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và cổ động trực quan, sử dụng, đưa nội dung tuyên truyền lên các bảng điện tử hiện có, chỉ đạo, theo dõi thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội để nắm bắt thông tin, chỉ đạo, xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật, lợi dụng tình hình để gây hoang mang, bất ổn trong nhân dân.

Rà soát lại hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, đảm bảo tiếp sóng Đài Trung ương và Đài PT-TH tỉnh, chương trình Truyền thanh - Truyền hình các huyện. Tăng thời lượng phát sóng thông tin về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn cách phòng ngừa dịch bệnh của ngành Y tế, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng hình thức xe lưu động, hệ thống loa phát thanh lưu động đến tận khu dân cư nhằm đảm bảo chuyển tải kịp thời thông tin đến toàn thể nhân dân.

Các Sở ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên có trách nhiệm báo cáo với các cấp thẩm quyền và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Quảng Nam trong việc xử lý những tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin thiếu chính xác, gây hoang mang trong nhân dân và khó khăn trong công tác phòng chống dịch.

Đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời và báo cáo công tác chỉ đạo tuyên truyền, xử lý thông tin sai lệch về Sở Thông tin và Truyền thông (vào lúc 10h00 thứ Năm hàng tuần) qua hệ thống Q -Office và địa chỉ email: phongbcxbqnam@gma.il com để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

TD

Lượt xem:  364

Tin đã đưa