Thay thế 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở NN&PTNT

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 11/02/2020 | 08:28 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở NN&PTNT.

Quyết định này thay thế 4 TTHC, gồm 3 TTHC cấp tỉnh và 1 TTHC cấp xã. Các TTHC cấp tỉnh được thay thế: công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. TTHC thay thế: cấp quyết định phục hồi quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính; cơ quan thực hiện là Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

TTHC cấp xã: đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa được thay thế bằng TTHC: chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; cơ quan thực hiện là UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT có trách nhiệm hoàn chỉnh nội dung cấu thành của từng TTHC; cập nhật lên các trang thông tin điện tử của tỉnh. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thiết lập quy trình điện tử lên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

Đặc biệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời niêm yết tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tại một bộ phận một cửa các cấp và tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật…

QĐ:311 /QĐ-UBND

P.TH

Lượt xem:  242

Tin đã đưa
Xem theo ngày :