Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 11/02/2020 | 09:20 AM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành ban hành kế hoạch tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện.

Kế hoạch với mục đích nhằm tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung cơ bản của Đề án đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Núi Thành theo tinh thần Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ đến cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn, việc làm ổn định; chủ động phòng ngừa, hạn chế vi phạm góp phần giữ vững ANTT và TTATXH trên địa bàn huyện.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của toàn xã hội vào phong trào toàn dân cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có công ăn việc làm, thu nhập chính đáng, ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tái phạm và vi phạm pháp luật.

Theo kế hoạch, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, hình thành các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có hiệu quả; hỗ trợ về học tập, dạy nghề và đào tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội được học tập, đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm phù hợp để học ổn định cuộc sống.

Công an huyện tiếp tục chủ trì giúp UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020”; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai việc thực hiện giáo dục văn hóa cho phạm nhân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; Tham mưu UBND huyện tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP trong từng giai đoạn.

 

Trung tâm văn hóa- thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin khác nhau; xây dựng các chương trình, phóng sự, bài viết nhằm tuyên truyền các gương hoàn lương tiêu biểu, những mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện cơ chế, chính sách về hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách kinh tế, xã hội, nhằm khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào lao động.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội với Công an tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các Đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai ở các địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

TD

Lượt xem:  1,702

Tin đã đưa
Xem theo ngày :