Nâng cao hiệu lực thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 11/02/2020 | 01:58 PM (GMT +7)
Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 402/BXD-VLXD ngày 07/02/2020 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan chấp hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Luật Khoáng sản, Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy đinh pháp luật có liên quan; rà soát để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Chủ động rà soát, tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn, đảm bảo không ảnh hưởng tới các khu vực an ninh, quốc phòng, di tích lịch sử, văn hóa, du lịch, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, không tác động tiêu cực tới môi sinh, môi trường, sinh hoạt của dân cư và không chồng chéo với các quy hoạch khác để báo cáo Bộ Xây dựng kịp thời cập nhật, bổ sung trong quá trình lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cấp phép thăm dò, khai thác và quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng sau khi cấp phép khai thác; việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động và công tác hoàn nguyên mỏ sau khai thác. Giám sát việc đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản đảm bảo sử dụng công nghệ tiến tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản để nâng cao giá trị tài nguyên, hạn chế việc khai thác nổ mìn, tiêu hao nguyên, nhiên liệu và điện năng thấp, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. 

Tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là cát xây dựng, đá xây dựng và đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói, cụ thể như sau: (1) Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh và sử dụng cát sỏi, lòng sông, đặc biệt chú ý tới tác động xấu đến môi trường và không gây sạt lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác. Đồng thời xây dựng các giải pháp thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017, trong đó đưa ra các giải pháp khuyến khích, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên, khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương; Tăng cường sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát tự nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017; (2) Rà soát, đảm bảo các dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch ngói đất sét nung trước khi cấp phép đầu tư đều phải có nguồn nguyên liệu hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sản. (3) Thực hiện nghiêm túc việc không cấp phép thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân sườn đồi, núi và dọc các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan theo nội dung Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất đá xây dựng kết hợp đầu tư dây chuyền sản xuất cát nhân tạo, vật liệu xây không nung.

Chủ động nắm bắt số liệu, thống kê sản lượng khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trên địa bàn; tổng hợp báo cáo về tình hình xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng; nếu có vướng mắc kịp thời gửi về Bộ Xây dựng để tháo gỡ./.

 

 

TD

Lượt xem:  352

Tin đã đưa
Xem theo ngày :