Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử
Thứ 4, ngày 12/02/2020 | 03:18 PM (GMT +7)
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CPĐT; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ CPĐT của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì điểm cầu Quảng Nam

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Thông qua hội nghị lần này nhằm tổng kết đánh giá, xem làm được những gì; nhân rộng kết quả đã làm được; bổ sung những thiếu sót, những cản trở khó khăn về xây dựng chính quyền điện tử là gì; trách nhiệm của các cấp chính quyền trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử; đưa ra những nhiệm vụ mới, giải pháp mới…

Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2020 với nhiều biến cố thách thức, đây cũng là năm đầu tiên chúng ta triển khai chính phủ số, chính quyền số, do đó các cấp, ngành, địa phương phải có định hướng cụ thể để có thể đạt hiệu quả nhất. Thủ tướng cũng chỉ ra, mặc dù công tác xây dựng Chính phủ điện tử đang phát triển tốt, nhưng vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm; mong rằng sau hội nghị này sẽ có những biện pháp mạnh mẽ, thay đổi từ nhận thức đến hành động, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc…

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được khai trương và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện. Tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (9/12/2019) đến nay, đã có 47.377 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 13,7 triệu lượt truy cập; hơn 945.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đến thời điểm này, đã có 9/22 bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia đã triển khai gửi, nhận hơn 1,26 triệu văn bản điện tử. Qua đó tiết kiệm trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm từ tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính…

Đối với tỉnh Quảng Nam, đến nay đã có 100% huyện, thị, thành phố  và các sở, ban, ngành triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử để theo dõi, giải quyết TTHC; cung cấp 757 DVC TT mức 3, 177 DVC TT mức 4; kết nối hệ thống Qoffice của tỉnh thông suốt với trục quốc gia, đáp ứng đầy đủ các tính năng về nghiệp vụ gửi nhận văn bản điện tử theo hướng dẫn của VPCP; đến nay đã cấp 1.553 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh; triển khai 24 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu  chuyên ngành…

P.TH

Lượt xem:  91