Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
Thứ 5, ngày 13/02/2020 | 08:09 AM (GMT +7)
UBND tỉnh đã ban hành Công văn 610/UBND-KTN ngày 11/02/2020 yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1736/UBND-KTN ngày 02/4/2019, trước mắt tập trung khắc phục ngay các tồn tại trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện theo tổng hợp báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng không báo cáo hoặc gửi báo cáo không đúng thời hạn. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh đánh giá xếp loại đối với thủ trưởng các địa phương, đơn vị cuối năm trong chấp hành các chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo.

Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra, xác định các bến, bãi tập kết cát, sỏi đảm bảo theo đúng quy hoạch, kết cấu hạ tầng đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn để thực hiện công tác quản lý; trong đó lưu ý ý   kiến của các địa phương về đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ khoáng sản, bến bãi tập kết cát, sỏi và ban hành quy định chi tiết về quản lý các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan hướng dẫn, đôn đốc chủ mỏ thực hiện việc lập phương án điều tiết giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động khai thác cát, sỏi. Yêu cầu các chủ mỏ, chủ bến bãi thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao cắt giữa tuyến đường công cộng nối với tuyến đường vận chuyển cát sỏi từ bến bãi và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện: Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các kiến nghị đảm bảo quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển đảm bảo đúng quy hoạch, không thất thoát ngân sách nhà nước và xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành đúng quy định khi có đề nghị của các cơ quan liên quan, lưu ý các bến bãi hoạt động không phép. Thông báo cho các địa phương, cơ quan liên quan về các tồn tại chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chưa đúng yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1736/UBND-KTN ngày 02/4/2019.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và tập trung thực hiện: Kiểm tra, đóng cửa các bến, bãi không đủ điều kiện cấp, gia hạn giấy phép hoạt động bến bãi; việc đóng cửa bến bãi phải thực hiện bằng biện pháp ngăn chặn triệt để, không để tái diễn tình trạng trái phép; Yêu cầu các chủ mỏ, chủ bến bãi khắc phục ngay các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao cắt giữa tuyến đường công cộng nối với tuyến đường vận chuyển cát sỏi từ bến bãi ra; Yêu cầu các chủ mỏ khi vận chuyển máy bơm hút cát, sỏi đi sửa chữa hoặc vận chuyển về kho chứa phải thông báo cho UBND cấp xã nơi có mỏ để xem xét, xác nhận trước khi vận chuyển. Nếu không chấp hành sẽ xử lý theo quy định...

TH

Lượt xem:  249

Tin đã đưa
Xem theo ngày :