Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Thứ 5, ngày 13/02/2020 | 10:20 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 có chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, thời gian tổ chức các hoạt động từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2020 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động phong phú, hiệu quả và phù hợp với điều kiện lao động sản xuất; huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở lao động và người lao động.

Thùy Dung

Lượt xem:  115

Tin đã đưa
Xem theo ngày :