Hoàn thành việc bố trí Công an chính quy tại xã trước quý I/2020
Thứ 5, ngày 13/02/2020 | 02:54 PM (GMT +7)
Sáng ngày 13/2, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện sáp nhập xã, việc thực hiện Nghị định số 34 của Chính phủ, công tác bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, theo Kế hoạch, sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã, tỉnh Quảng Nam còn lại 241 xã, phường, thị trấn; trong đó: 203 xã, 25 phường, 13 thị trấn. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, dôi dư 58 cán bộ, công chức (28 cán bộ, 30 công chức). Theo Đề án sắp xếp xã, các địa phương dự kiến bố trí sắp xếp dôi dư hoàn thành theo lộ trình đến hết năm 2021 như sau:  Nghỉ hưu đúng tuổi: 03 người; Nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc một lần (theo Nghị định 108): 10 người; Đủ điều kiện để lập thủ tục tuyển dụng thành công chức, viên chức cấp huyện trở lên: 25 người.

Đối với người hoạt động không chuyên trách, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, dôi dư 42 người hoạt động KCT. Các đối tượng này sẽ được giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND.

Hiện nay, các địa phương đang thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ CBCC theo Nghị định số 34 (đến 31/3/2020 phải sắp xếp, bố trí xong theo Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 98/UBND-NC ngày 08/01/2020). Riêng những người hoạt động KCT cấp xã đã sắp xếp, bố trí theo quy định mới xong vào ngày 31/12/2019. Tổng số người hoạt động KCT cấp xã các địa phương đã bố trí theo NQ12/2019/NQ-HĐND tỉnh là: 2.840 người/3.046 người được bố trí theo NQ12.

Về triển khai bố trí Công an chính quy tại xã, theo báo cáo của các địa phương: Đã có 48/216 xã, thị trấn (38 xã; 10 thị trấn) được bố trí lực lượng công an chính quy. Đối với 38 xã đã bố trí Công an chính quy thì việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP các địa phương đã thực hiện xong. Hiện nay, còn 168 xã, thị trấn phải tiếp tục bố trí Công an chính quy.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các Sở, ban, ngành địa phương liên quan đẩy mạnh quán triệt tư tưởng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; chế độ chính sách đối với các đối tượng liên quan. Có đề án cụ thể đối với việc sắp xếp cán bộ dôi dư, phân nhóm cụ thể để giải quyết hiệu quả, hợp lý; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng thất thoát hồ sơ, giấy tờ…Đối với công tác bố trí công an chính quy tại xã, giữ nguyên chế độ đối với các Trưởng công an xã khi điều động xuống làm Phó công an xã…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổng hợp các vấn đề tồn tại để lấy ý kiến Ban Thường vụ. Đối với đề án bố trí Công an xã chính quy tại xã, triển khai tương đối chậm, do đó cần triển khai quyết liệt, tập trung hoàn thành trong quý I.

Thúy Hằng

Lượt xem:  334

Tin đã đưa
Xem theo ngày :