Chuyển bộ phận một cửa tại BHXH TP Tam Kỳ về Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 19/02/2020 | 04:21 PM (GMT +7)
Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-BHXH, ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội địa phương; Theo đó, kể từ ngày 01/3/2020, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (gọi tắt là bộ phận một cửa) tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Tam Kỳ (cũ) sẽ chính thức chuyển về BHXH tỉnh Quảng Nam; số 108 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ. Các bộ phận chuyên môn khác vẫn làm giữ nguyên như hiện nay.

Vậy, BHXH tỉnh Quảng Nam xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố được biết để tiện liên hệ công tác.

Thùy Dung

Lượt xem:  533

Tin đã đưa