Núi Thành: Tiếp tục thực hiện Đề án văn hóa công vụ và kỷ cương, kỷ luật hành chính

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 21/02/2020 | 08:20 AM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa có công văn về việc tiếp tục thực hiện đề án công vụ và kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt tinh thần đề án văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1847/2018, kế hoạch 86/2019 của UBND huyện Núi Thành về việc triển khai thực hiện Quyết định 1847 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chỉ thị số 26/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh trong đội ngũ cán bộ - công chức – viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Núi Thành.
 
Tùy theo thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp với đề án văn hóa công vụ và các văn bản có liên quan, tổ chức thực hiện nghiêm quy định, nội quy, quy chế làm việc. Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa các nội dung thực hiện văn hóa công vụ trên pa-nô, treo tại các nơi thường xuyên tiếp xúc công dân để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát việc chấp hành văn hóa công vụ của cán bộ - công chức – viên chức. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phân công cụ thể cho từng cán bộ - công chức – viên chức, xây dựng lịch công tác hàng tuần của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó nêu cụ thể lịch phân công đi công tác cho cán bộ - công chức – viên chức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giải quyết những phản ảnh của nhân dân về việc chấp hành đạo đức công vụ của cán bộ - công chức – viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”, những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ - công chức – viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.
 
UBND huyện giao Trưởng phòng Nội vụ, Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án văn hóa công vụ và Chỉ thị 22, 26 phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án văn hóa công vụ và Chỉ thị 22, 26; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ - công chức – viên chức – người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện; thông báo về cơ quan, đơn vị, địa phương đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, đồng thời đề xuất hình thức xử lý đối với người vi phạm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ - công chức – viên chức vi phạm. Bên cạnh đó, cũng đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt tinh thần đề án văn hóa công vụ và Chỉ thị 22, 26 của UBND tỉnh.
 
Về xử lý vi phạm trong thực hiện đề án văn hóa công vụ và kỷ cương, kỷ luật hành chính: Cán bộ - công chức – viên chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật thì Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương không bình xét các danh hiệu thi đua hằng năm, từ “Lao động tiên tiến” trở lên. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện theo dõi, căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án văn hóa công vụ và Chỉ thị 26, 22 của UBND tỉnh để xét các danh hiệu thi đua hàng năm đối với cán bộ - công chức – viên chức.

TD

Lượt xem:  595

Tin đã đưa
Xem theo ngày :