Đường dây nóng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 09/03/2020 | 07:12 PM (GMT +7)
Sở Y tế cung cấp điện thoại đường dây nóng của các thành viên trong Ban chỉ đạo và các bệnh viện có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19

Lượt xem:  3,765