Ký kết quy chế phối hợp liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT
Thứ 3, ngày 10/03/2020 | 10:20 AM (GMT +7)
Chiều ngày 9/3, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Tư pháp ký kết quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 Ký kết quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Quy chế phối hợp quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký khai sinh (ĐKKS) và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh. Việc liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT phải được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ đối với các cơ quan ĐKKS, cấp thẻ BHYT các cấp trên toàn tỉnh.

Người đi đăng ký chỉ nộp 1 bộ hồ sơ và xuất trình các giấy tờ theo quy định của Sở Tư pháp về mẫu đăng ký. Đối với trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện mà cha mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em thì phải nộp các loại giấy tờ cần thiết theo từng trường hợp theo quy định của Luật Hộ tịch. Quy trình thực hiện ở từng cấp về việc liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT sẽ được hướng dẫn thực hiện cụ thể cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ của cấp huyện, xã, phường, thị trấn, thời gian tối đa không quá 5 ngày làm việc.

Thùy Dung

Lượt xem:  38

Tin đã đưa