Tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 12/03/2020 | 08:33 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn về tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Nam chịu trách nhiệm chủ trì cùng Sở Công Thương, Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao, nhận đối với các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất tiếp nhận tại khoản 1 Công văn số 1142/EVN-KD (ngày 28.2.2020).

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Nam kiểm tra, rà soát danh mục, khối lượng các công trình điện trên địa bàn tỉnh chưa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận và các công trình điện đang được Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp nhận quản lý, vận hành nhưng chưa thực hiện bàn giao để lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến để triển khai các bước tiếp theo.

Sở Công Thương, Sở Tài chính đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện; tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao, nhận các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg.

 

P.TH

Lượt xem:  621

Tin đã đưa
Xem theo ngày :