Thực hiện thông báo phân bổ dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
Thứ 5, ngày 12/03/2020 | 08:51 AM (GMT +7)
UBND tỉnh có công văn 1281/UBND-KGVX ngày 11/3/2020 thống nhất Bảo hiểm xã hội tỉnh phân bổ dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 như đề nghị tại Công văn số 199/BHXH-GĐBHYT ngày 10/3/2020.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 đến từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; thực hiện ký kết hợp đồng và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế./.

TD

Lượt xem:  28

Tin đã đưa