Ngành Thuế, triển khai gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch Covid-19 gây ra

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 12/03/2020 | 09:48 AM (GMT +7)
Để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế vừa có văn bản (số 897/TCT-QLN ngày 03/3/2020) gửi Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra. Đây là động thái nhằm góp phần hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất kinh doanh.

Trong văn bản gửi 63 Cục Thuế, Tổng cục Thuế nhấn mạnh “Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại lớn, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn”.

Tổng cục Thuế nêu rõ, theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trường hợp gia hạn nộp thuế. Cụ thể là những trường hợp sau: “Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”.

Thiệt hại vật chất được hiểu là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác động bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tại nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác”.

Như vậy, để được gia hạn nộp thuế, thì người nộp thuế cần phải thực hiện các công việc sau: lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Hồ sơ bao gồm: văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế (theo mẫu số 01/GHAN kèm theo Thông tư 156); Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;

Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra dịch bệnh của một trong các cơ quan, tổ chức sau: Cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn; Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có)

Thẩm quyền gia hạn nộp thuế là Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế (Khoản 5 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định).

Về trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế, căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế nêu rõ, căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC “Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này (TT156) có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác”.

Hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp, gồm: văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp đề nghị miễn. Ngoài ra, văn bản còn có xác nhân về việc người nộp thuế có thiệt hại nơi xảy ra dịch bệnh một trong các cơ quan sau: UBND cấp xã, phường, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, thẩm quyền miễn tiền chậm nộp, là “Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp (theo mẫu số 01/MTCN Thông tư 156).

Để tinh thần này nhanh đến với người nộp thuế Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý thuế về gia hạn nộp thuế, miễn tiền châm nộp đến với người nộp thuế biết để người nộp thuế bị thiệt hại do ảnh hưởng của dich bệnh Covid-19 kịp thời lập hồ sơ, văn bản gửi cơ quan thuế để xử lý.

Đồng thời, chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 lập hồ sơ, thủ tục để cơ quan thuế giải quyết gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp theo thẩm quyền được Luật Quản lý thuế quy định và Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn.

Tổng cục Thuế cũng nói rõ, trường hợp vượt thẩm quyền xử lý của Cục Thuế, thì lập văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ báo cáo Tổng cục Thuế để xem xét hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định./.

Văn Dũng

Lượt xem:  1,814

Tin đã đưa