Thông tin các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 12/03/2020 | 03:09 PM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bắc Trà My có thông báo các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc khu vực Bãi Cao, thôn 6, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Cụ thể, danh sách tổ chức được tham gia phiên đấu giá gồm có:

- Công ty TNHH Thành Lộc Sơn. Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Công ty TNHH Phước Minh. Địa chỉ: 183- Đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bắc Trà My  thông báo, trong vòng 07 ngày, từ ngày 06/3/2020 đến 13/3/2020, các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá nêu trên phải nộp đủ tiền đặt trước tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Hội trường UBND huyện Bắc Trà My (Địa chỉ: Trụ sở UBNDhuyện Bắc Trà My).

Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá trước ngày 25/3/2020. Thời gian chính thức do Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My sẽ thông báo cụ thể đến các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My đề nghị các tổ chức tham gia phiên đấu giá thực hiện đầy đủ các quy định Nội quy và Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được gửi kèm theo hồ sơ mời đấu giá và các quy định pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phóng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Trà My. Địa chỉ:  xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3893271

TH

Lượt xem:  388

Tin đã đưa