Hơn 9,6 tỷ đồng thực hiện quản lý chất thải rắn vùng đô thị Hội An

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 16/03/2020 | 08:56 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu quá trình phát sinh khí thải gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam” do Liên đoàn các đô thị Canada (FMC) tài trợ. Dự án được triển khai tại thành phố Hội An.

Dự án có tổng kinh phí thực hiện hơn 9,6 tỷ đồng.  Trong đó, vốn viên trợ không hoàn lại của FMC: hơn 8,7 tỷ đồng; vốn do UBND thành phố Hội An đối ứng: 875 triệu đồng.

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải rắn đô thị (QLCTRĐT) và giảm khí thải gây tác hại làm biến đổi khí hậu (BĐKH). Khí gây tác hại làm BĐKH có thể bao gồm khí methane và các khí nhà kính khác, phát ra từ quá trình phân hủy rác hữu cơ ở các bãi chôn lấp; xử lý và giảm việc đưa rác hữu cơ ra bãi chôn lấp để thu và sử dụng khí tại chỗ; cải tạo điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao cảnh quan môi trường đô thị, qua đó nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho người dân.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm bố trí kinh phí đối ứng, phối hợp với nhà tài trợ lập kế hoạch hoạt động chi tiết, chỉ đạo các địa phương phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan liên quan để triển khai các hoạt động dự án đảm bảo theo đúng quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các quy định hiện hành; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Hội An thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí viện trợ, bố trí kinh phí đối ứng đảm bảo theo đúng quy định.

TH

Lượt xem:  527

Tin đã đưa
Xem theo ngày :