Thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An
Thứ hai, ngày 16/03/2020 | 09:00 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 41/QĐ-BCĐ ngày 13/3/2020 về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An, gồm các thành viên: Lãnh đạo Sở Y tế; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Sở Tài chính; Lãnh đạo Công an tỉnh; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Thường trực Tiểu ban Truyền thông Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh. 10. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên; Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Điều 2.

Đồng thời, giao đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phụ trách Văn phòng thường trực; chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp và toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phân công công việc cụ thể cho từng thành viên Văn phòng thường trực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hội An bố trí địa điểm, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để Văn phòng thường trực làm việc. Các thành viên Văn phòng thường trực có trách nhiệm điều động cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Văn phòng thường trực hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thùy Dung

Lượt xem:  163

Tin đã đưa
Xem theo ngày :