Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu nguồn giống cá vùng cửa sông Thu Bồn và lân cận vùng biển ven bờ Quảng Nam”.

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 16/03/2020 | 09:07 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu nguồn giống cá vùng cửa sông Thu Bồn và lân cận vùng biển ven bờ Quảng Nam”, do Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Thị Tường Vy làm chủ nhiệm.

Kết quả đánh giá đề tài khoa học và công nghệ (Xếp loại về nội dung khoa học): Đạt.

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thúy Hằng

Lượt xem:  389

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :