Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam giai đoạn 1930- 1975”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 16/03/2020 | 09:11 AM (GMT +7)
Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam giai đoạn 1930- 1975”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì thực hiện, CN. Huỳnh Thị Tuyết làm chủ nhiệm vừa được UBND tỉnh công nhận.

Kết quả đánh giá đề tài khoa học và công nghệ (Xếp loại về nội dung khoa học): Đạt.

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thúy Hằng

Lượt xem:  430

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :