Xếp loại Xuất sắc Đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của người Cơ tu ở tỉnh Quảng Nam”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 16/03/2020 | 09:14 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của người Cơ tu ở tỉnh Quảng Nam”, do Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Đà Nẵng chủ trì thực hiện, ThS. Lê Thị Quyên làm chủ nhiệm.

Kết quả đánh giá đề tài khoa học và công nghệ (Xếp loại về nội dung khoa học): Xuất sắc.

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý. Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TH

Lượt xem:  421

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :