Ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng gông

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 16/03/2020 | 09:19 AM (GMT +7)
Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng gông, tỉnh Quảng Nam”, do Trung tâm Khuyến nông chủ trì thực hiện, ThS. Võ Văn Long làm chủ nhiệm vừa được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận.

Kết quả đánh giá đề tài khoa học và công nghệ (Xếp loại về nội dung khoa học): Đạt.

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Trung tâm Khuyến nông chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thúy Hằng

Lượt xem:  448

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :