Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất lòn bon

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 16/03/2020 | 09:24 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất lòn bon của tỉnh Quảng Nam”, do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì thực hiện, ThS. Vũ Mạnh Quyết làm chủ nhiệm.

Kết quả đánh giá đề tài khoa học và công nghệ (Xếp loại về nội dung khoa học): Đạt.

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

UBDN tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tiên Phước, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thúy Hằng

Lượt xem:  412

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :