Thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá ngựa tại Núi Thành

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 16/03/2020 | 09:28 AM (GMT +7)
Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá ngựa tại Núi Thành, Quảng Nam”, do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành chủ trì thực hiện, ThS. Lê Văn Hiệp làm chủ nhiệm vừa được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 656 /QĐ-UBND.

Đề tài xếp loại về nội dung khoa học: Khá. Xếp loại về tổ chức thực hiện: Đạt.

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

Đề tài do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

UBDN tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thúy Hằng

Lượt xem:  490

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :