Gần 2,8 tỷ đồng hỗ trợ mua sắm vật tư tiêu hao phòng, chống dịch Covid-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 17/03/2020 | 08:44 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cấp kinh phí cho Sở Y tế và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư tiêu hao phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với kinh phí gần 2,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020. Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu sẽ diễn ra trong tháng 3/2020.

Gói thầu bao gồm: Mua 324.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn 02 lớp: 2,268 tỷ đồng; 3.000 bình nước rửa tay sát khuẩn 500ml/bình: 480 triệu đồng; 1.000 lọ gel rửa tay sát khuẩn 100ml/lọ: 43 triệu đồng.

Sở Y tế chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính và thanh quyết toán theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm kiểm soát chi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra Sở Y tế thực hiện đấu thầu và thanh, quyết toán theo quy định.

TH

Lượt xem:  172

Tin đã đưa