Danh sách Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/03/2020 | 08:46 AM (GMT +7)
Nhằm tạo điều kiện cho phóng viên, Nhà báo các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh thuận lợi hơn trong việc thu thập, nắm bắt thông tin tuyên truyền, góp phần phản ánh toàn diện các mặt công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ Covid-19 ở các các địa phương của tỉnh Quảng Nam và biểu dương tinh thần, ý thức của nhân dân Quảng Nam trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Chỉ đạo cung cấp danh sách Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tỉnh:

 


TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Thành phố Tam Kỳ

Phạm Thanh Bình

Giám đốc Trung tâm Y tế

0914201165

thanhbinhbtm@gmail.com

2

Thành phố Hội An

Nguyễn Văn Lanh

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

0983004013

lanhvhttha1966@gmail.com

3

Thị xã Điện Bàn

Nguyễn Xuân Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện

0905035234

xhadban@gmail.com

4

Huyện Thăng Bình

Võ Văn Tuấn

Trưởng phòng 

Y tế huyện

0934732874

vovantuantb@gmail.com

5

Huyện Núi Thành

Ngô Đức An

Phó Chủ tịch UBND huyện

0914020538

anchanh92@gmail.com

6

Huyện Đại Lộc

Võ Hồng Hải

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0905102404

haiytdl@gmail.com

7

Huyện Duy Xuyên

Nguyễn Văn Thạnh

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0914435369

thanhdx170@gmail.com

8

Huyện Phú Ninh

Phan Đình Mỹ

Giám đốc Trung tâm Y tế kiêm Trưởng phòng Y tế huyện

0905013738

doctormygdbv@gmail.com

9

Huyện Đông Giang

Lê Thị Quyết

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0905470107

lethiquyetdg1970@gmail.com

10

Huyện Bắc Trà My

Lê Thị Thu Vân

Phó Chủ tịch UBND huyện

0987243537

lethuvankt@gmail.com

11

Huyện Nam Trà My

Trần Văn Thu

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0935880757

Drthu78@gmail.com

12

Huyện Nông Sơn

Nguyễn Ngọc Châu

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0905217979

ngocchaunongson@gmail.com

13

Huyện Phước Sơn

Hồ Quang Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

0903555096

 

14

Huyện Tây Giang

Nguyễn Huy Thông

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0967721313

thongyt@gmail.com

15

Huyện Hiệp Đức

Hồ Văn Nhi

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0983895012

 

16

Huyện Quế Sơn

Đinh Hữu Long

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0905173024

Longqs62@gmail.com

17

Huyện Nam Giang

Chrưm Thanh Vòm

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0967731313

 

18

Huyện Tiên Phước

Phùng Văn Huy

Phó Chủ tịch UBND huyện

0983222641

phungvanhuyqnam@gmail.com

 

P.T

Lượt xem:  364

Tin đã đưa