Nghiên cứu ứng dụng ra đa hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu cá xa bờ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/03/2020 | 02:37 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng ra đa hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu cá xa bờ, góp phần bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên”, do Chi cục Thủy sản chủ trì thực hiện, KS. Trần Quang Kiến làm chủ nhiệm.

Kết quả đánh giá đề tài khoa học và công nghệ (Xếp loại về nội dung khoa học): Đạt. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thúy Hằng

Lượt xem:  396

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :