Thử nghiệm trồng và sản xuất thực phẩm chức năng từ rễ cây Mật nhân

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/03/2020 | 02:42 PM (GMT +7)
Dự án “Điều tra phân bố, thử nghiệm trồng và sản xuất thực phẩm chức năng từ rễ cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại Quảng Nam”, do Viện Công nghệ Hóa học chủ trì thực hiện, TS. Mai Đình Trị làm chủ nhiệm vừa được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận là đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Về nội dung khoa học, Đề tài được đánh giá, xếp loại Khá. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TH

Lượt xem:  464

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :