Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019- 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/03/2020 | 02:57 PM (GMT +7)
Sở Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 đến 2021" - năm 2020, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 đến 2021" trong năm 2020.

Tổ chức Tọa đàm tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL với nội dung là bàn về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong đó chú trọng đến việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối PBGDPL tỉnh theo hướng có liên kết với Cổng thông tin điện tử PBGDPL Bộ Tư pháp và Trang thông tin điện tử PBGDPL của các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Đồng thời, tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị truyền thông thực hiện việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối PBGDPL tỉnh...

Thúy Hằng

Lượt xem:  980

Tin đã đưa