Thành lập Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/03/2020 | 03:29 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 697/QĐ-UBND về việc thành lập Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (địa chỉ: phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Theo phân công giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành liên quan và UBND thành phố Hội An bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư, phương tiện để quản lý và tổ chức thực hiện cách ly y tế tại Cơ sở cách ly tập trung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Y tế đảm bảo công tác chuyên môn tại Cơ sở cách ly tập trung. Sở Ngoại vụ cử cán bộ hỗ trợ phiên dịch và công tác lãnh sự, ngoại giao tại Cơ sở cách ly tập trung. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác du lịch trong quá trình áp dụng các biện pháp cách ly y tế. UBND thành phố Hội An, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hội An thực hiện các thủ tục quyết định áp dụng biện pháp cách ly và phối hợp hỗ trợ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện cách ly y tế tại Cơ sở cách ly tập trung

TD

Lượt xem:  338

Tin đã đưa