Tổ chức Children of Vietnam tài trợ hơn 1,4 tỷ đồng cho học sinh huyện Tây Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 24/03/2020 | 09:33 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt dự án “Hỗ trợ xây mới 07 hệ thống lọc nước, tặng xe đạp, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học và các hỗ trợ khác” do Tổ chức Children of Vietnam (COV) tài trợ với tổng kinh phí viện trợ hơn 1,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ tháng 02/2020 – đến tháng 12/2020 tại huyện Tây Giang.

UBND tỉnh giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang làm chủ dự án và chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tây Giang, nhà tài trợ lập kế hoạch chi tiết, triển khai các hoạt động dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành về tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các quy định khác có liên quan; tổ chức lựa chọn và cấp phát nguồn viện trợ công khai đúng đối tượng; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

Trong đó, UBND huyện Tây Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức, triển khai các hoạt động của dự án đảm bảo các quy định hiện hành và đảm bảo công tác an ninh.

Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang, UBND huyện Tây Giang thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Tây Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí viện trợ theo đúng quy định.

P.TH

Lượt xem:  252

Tin đã đưa