Thành lập Tổ Biên - Phiên dịch trực thuộc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Thứ 4, ngày 25/03/2020 | 08:49 AM (GMT +7)
Ngày 24/3, UBND tỉnh ký quyết định 792/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Biên - Phiên dịch thực hiện các nhiệm vụ biên - phiên dịch trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó, Tổ Biên - Phiên dịch gồm: Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Tổ trưởng; thành viên gồm các cán bộ, công chức biết ngoại ngữ thuộc Sở Ngoại vụ (10 người) và các cán bộ, công chức, tình nguyện viên biết ngoại ngữ được trưng dụng từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (theo danh sách trưng dụng do các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi).

Về nguyên tắc làm việc, Tổ Biên – Phiên dịch chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19;Thành viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng;phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ biên - phiên dịch.

Tổ Biên – Phiên dịch làm nhiệm vụ biên dịch các loại văn bản, tài liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Phiên dịch các nội dung về phòng, chống dịch bệnh và các trao đổi liên quan đến các bệnh nhân nước ngoài trong khu vực cách ly về những thông tin, nhu cầu khi điều trị;Tổ trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách trưng dụng cán bộ, công chức, tình nguyện viên do các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan theo dõi;Thực hiện các nhiệm vụkhác do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid–19 giao.

Thời hạn hoạt động của Tổ Biên – Phiên dịch là từ ngày 21 tháng 3 năm 2020 đến khi Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 công bố hết dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chế độ bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm: Quyết định

Thuỳ Dung

Lượt xem:  214

Tin đã đưa
Xem theo ngày :