Họp Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 25/03/2020 | 02:36 PM (GMT +7)
Sáng ngày 25/3, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp.

Hội đồng thi đua – khen thưởng đã tập trung triển khai tốt những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2019. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu, đặc biệt là 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động trên địa bàn tỉnh như “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”. Công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, kịp thời, chính xác và có tính tiêu biểu.

Trong năm 2020, Hội đồng tập trung tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh (nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát và đẩy lùi); tham mưu UBND tỉnh đăng ký các giao ước thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thi đua – khen thưởng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình;…

Các thành viên Hội đồng tại cuộc họp thảo luận và bỏ phiếu bình xét các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, khen thưởng cụm, khối thi đua và các trường hợp khen thưởng cấp nhà nước.

Thùy Dung

Lượt xem:  330

Tin đã đưa
Xem theo ngày :