Phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Anh Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 26/03/2020 | 03:32 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số: 726 /QĐ-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 2020 về phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Anh Nam (giai đoạn 3) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Quyết định này bao gồm :

Điều 1. Phê duyệt giá đất tái định cư của 30 lô đất tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Anh Nam (giai đoạn 3) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành để bố trí tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng khi giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Núi Thành (trong đó ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12/9/2019, cụ thể như sau: File đính kèm theo.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 1. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chỉ đạo các phòng, Ban liên quan phối hợp với UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Anh Nam thực hiện việc giao đất tái định cư đảm bảo đúng đối tượng, đúng hạn mức giao đất và phương án bố trí tái định cư được phê duyệt; thu, nộp và quyết toán tiền sử dụng đất tái định cư theo đúng quy định. Trường hợp quá thời hạn 01 năm mà chưa bố trí hết đất tái định cư được phê duyệt giá tại Điều 1 thì Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai lập hồ sơ, xác định lại giá đất tái định cư, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 2. Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND huyện Núi Thành thực hiện các nội dung tại khoản 1 đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Núi Thành và thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  931

Tin đã đưa
Xem theo ngày :