Thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng gia súc năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 03/04/2020 | 09:54 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 885/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng gia súc năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tại quyết định này Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam chịu trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện mua sắm và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính theo quy định.

Các Sở , bao gồm :Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam đảm bảo quy định.

File đính kèm

Phương Thuận

Lượt xem:  701

Tin đã đưa