Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình Đường nối ĐH6.DX đi Khu tái định cư Nồi Rang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 08/04/2020 | 03:29 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 961/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình Đường nối ĐH6.DX đi Khu tái định cư Nồi Rang.

Theo đó,  UBND huyện Duy Xuyên (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  881

Tin đã đưa
Xem theo ngày :