Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 08/04/2020 | 03:35 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa banh hành quyết định 929/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Bộ trang phục phòng hộ chống dịch).

Theo đó, Sở Y tế chịu trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện mua sắm và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính theo quy định. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Sở Y tế đảm bảo quy định.

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  767

Tin đã đưa