Triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
Thứ 4, ngày 08/04/2020 | 03:58 PM (GMT +7)
Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành công văn 1719/UBND-NC yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Theo đó, triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ http://dgts.moj.gov.vn theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản (Tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được đăng tải trên Cổng thông tin).

Giao Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

File đính kèm: Công văn 

Thùy Dung

Lượt xem:  446

Tin đã đưa