Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
Thứ 4, ngày 08/04/2020 | 04:02 PM (GMT +7)
Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành công văn 1774/UBND-KTTH yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã.

Trong đó, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khuyến khích nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tăng cường hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã thông qua điện thoại, email và Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

TD

Lượt xem:  460

Tin đã đưa