Tăng cường ứng dụng CNTT, làm việc qua mạng nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 08/04/2020 | 04:21 PM (GMT +7)
Ngày 1/4, UBND tỉnh ban hành công văn 1804/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc qua mạng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của tỉnh đã triển khai và các phần mềm quản lý chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, trao đổi thông tin, báo cáo số liệu qua mạng, hạn chế giấy tờ, đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

Nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 672/UBND-KGVX ngày 14/02/2020 (trừ văn bản mật). Việc xử lý văn bản điện tử phải được thực hiện trên phần mềm Q-Office theo quy trình đầy đủ, khép kín hoàn toàn trên môi trường mạng, từ khâu tiếp nhận, phối hợp, trao đổi, xử lý, trình duyệt đến ký, phát hành văn bản; lãnh đạo đơn vị thực hiện việc phê duyệt, ký số văn bản để phát hành văn bản trên hệ thống phần mềm gửi, nhận liên thông giữa các đơn vị.

Tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ @quangnam.gov.vn để trao đổi tài liệu qua mạng nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bố trí cán bộ theo dõi, tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến của tổ chức, công dân; khuyến khích, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến.

Ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook… và các phương thức thông tin liên lạc khác để thiết lập các nhóm trao đổi công việc và yêu cầu cán bộ, công chức tham gia để tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, nhanh chóng.

Triển khai họp trực tuyến khi có nhu cầu tổ chức họp, làm việc giữa các đơn vị hoặc họp nội bộ trong trường hợp cán bộ, công chức làm việc tại nhà theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Các văn bản mật, thông tin có chứa nội dung mật, cuộc họp có nội dung mật thì thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, các phần mềm dùng chung hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo tốc độ, đáp ứng yêu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị. Khẩn trương hướng dẫn giải pháp triển khai họp trực tuyến cho cho các cơ quan, đơn vị để các đơn vị chủ động thiết lập phòng họp trực tuyến khi có nhu cầu./.

File đính kèm: Công văn

Thùy Dung

Lượt xem:  480

Tin đã đưa