Sở giao thông vận tải đẩy mạnh ứng dụng CNTT, làm việc qua mạng nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thứ 4, ngày 08/04/2020 | 04:31 PM (GMT +7)
Sở Giao thông vận tải vừa ban hành công văn yêu cầu Chánh Văn phòng sở; Trưởng các phòng nghiệp vụ; đơn vị thực hiện một số nội dung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, làm việc qua mạng nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, yêu cầu đẩy mạnh khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của tỉnh đã triển khai và các phần mềm quản lý chuyên ngành của các phòng, đơn vị nhằm phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, trao đổi thông tin, báo cáo số liệu qua mạng; hạn chế giấy tờ, đi lại và tiếp xúc trực tiếp;

Việc xử lý văn bản điện tử phải được thực hiện trên phần mềm Q-Office theo quy trình đầy đủ, khép kín và thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng từ khâu tiếp nhận, phối hợp, trao đổi, xử lý, trình duyệt đến ký, phát hành văn bản. Tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ @quangnam.gov.vn để trao đổi tài liệu qua mạng nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin;

Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bố trí cán bộ theo dõi, tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến của tổ chức, công dân; khuyến khích, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp lựa chọn nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc nộp nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến;

Ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook… và các phương thức thông tin liên lạc khác để thiết lập các nhóm trao đổi công việc và yêu cầu cán bộ, công chức tham gia để tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, nhanh chóng;

Các văn bản mật, thông tin có chứa nội dung mật, cuộc họp có nội dung mật thì thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

Tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 672/UBND-KGVX ngày 14/02/2020 và  Công văn số 333 /SGTVT-VP ngày 20/02/2020 của Sở Giao thông vận tải (trừ văn bản mật).

Theo dõi, triển khai hệ thống họp trực tuyến trên nền web khi có nhu cầu tổ chức họp, làm việc giữa các đơn vị hoặc họp nội bộ trong trường hợp cán bộ, công chức làm việc tại nhà theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông;

Lãnh đạo thực hiện việc phê duyệt, ký số văn bản để phát hành văn bản trên hệ thống phần mềm gửi, nhận liên thông giữa các đơn vị.

File đính kèm: Công văn

TD

Lượt xem:  502

Tin đã đưa