Trong quý I/2020, tỷ lệ giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt hơn 99%

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 08/04/2020 | 04:45 PM (GMT +7)
Tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trọng tâm cải cách hành chính năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; phát triển chính quyền điện tử; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước.

Trong Quý I/2020, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 7.904 hồ sơ, đã giải quyết 7.228 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,3%. UBND cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 37.028 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 84,3%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên địa bàn tỉnh tập chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và tập trung ở các địa phương (thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình).

Bên cạnh đó, tính đến Quý I/2020, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương khối nhà nước trên toàn tỉnh đã hoàn thành việc triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành Q-Office, liên thông đồng bộ trên cả ba cấp tỉnh - huyện – xã và kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia, đáp ứng đầy đủ các tính năng vềnghiệp vụ gửi nhận văn bản điện tử theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

TD

Lượt xem:  602

Tin đã đưa